Начало

ДПП Сините камъни

Местонахождение
Природен парк “Сините камъни” се намира в централната част на източна България, върху южните склонове на Източна Стара планина над гр. Сливен. Носи името на едноименния скален масив около местността “Карандила”. На запад, север и изток паркът е ограден от гори, а на юг – от работни земи и от самия град. Територията на парка се ограничава на запад от прохода Вратник, на север от пролома на р. Луда Камчия, на изток продължава в Стидовска планина и Гребенец и на юг от Асеновска река, гр. Сливен, разположен в Сливенското поле и р. Тунджа.
В административно-териториално отношение ПП “Сините камъни” попада в Сливенска област, община Сливен и обхваща землищата на гр. Сливен и селата Ичера, Сотиря, Глушник, Блатец, Калояново и Тополчане.
Географско положение
Територията на ПП “Сините камъни” се намира в скалистата Сливенска планина, която е южното било (Удвой планина) на Източна Стара планина под връх Българка. Попада в областта на Старопланинската верижна система – предбалканска подобласт. Има правоъгълна форма с дължина 21 км и широчина 7 км.
Викторина: „Отново учим и знаем за българската гора“


   Скъпи малки приятели,
   Научихте много за горите, растенията и животните в тях от нашата викторина "Отново учим и знаем за българската гора".
   Скоро ще можете да проверите знанията си на адреса по-долу


Линк към викторината

Резултати от викторината

Работно време:

Всеки делничен ден: 8:30 - 17:00 ч.

Обедна почивка: 12:00 - 12:30 ч.

Сигнали за корупция и нарушения в горите може да подадете на телефон

0877 033 112

или подайте сигнал онлайн

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
> изтегли <
Политика на ИАГ за борба с измамите, корупцията, конфликта на интереси и двойното финансиране, при управление на средства от ЕС
> още <

Материали към проект „Земите и горите на орела”
Проект "Подпомагане на страните от Централна и Източна Европа при разработване на стратегии и планове за действие за биоикономика"
Проект DRP0200359 ForestConnect - „Към климатично интелигентна горска свързаност за едрите хищници в Балкано-Карпатския регион“
Мнения, становища, позиции на ИАГ
Горскостопански планове
Регламент 995